Spine & Mind Fysio’s Kasper Ussing har publiceret resultaterne fra sit studie i tidsskriftet Pain Medicine. Stort tillykke 🇩🇰, Kasper, med udgivelsen og med de fantastiske resultater med Kognitiv Funktionel Terapi.
I Spine & Mind Fysio er vi deltagende i forskning for at være med til at udvikle de mest hensigtsmæssige behandlingsmetoder til rygsmerter. Irene Stegemejer og Jannick Johansen deltog som behandlere i Kaspers undersøgelse.

Kasper giver her et resumé af studiet:

I dette projekt  https://academic.oup.com/painmedicine/advance-article/doi/10.1093/pm/pnaa034/5812927 undersøgte vi effekten af Cognitive functional therapy (CFT) til patienter, med langvarige lændesmerter (mange > 10 år), uden tilfredsstillende effekt af vanlig behandling (via egen læge, fysioterapeut eller kiropraktor), som derfor blev henvist til Rygcenter Syddanmark.

39 patienter modtog CFT i op til 12 uger og det gennemsnitlige antal besøg var seks pr. patient. Interventionen bestod af en meget grundig sygehistorie, med fokus på hvilke smertevedligeholdende vaner, patienten havde tillagt sig gennem årene med smerter, og hvilke tanker der lå bag denne adfærd. Efterfølgende tilrettelagde fysioterapeuten i samarbejde med patienten en rehabiliteringsplan, styret af patientens egne målsætninger. En meget væsentlig del af CFT-interventionen var at hjælpe patienten med hurtigt at genvinde den bevægeadfærd, som de havde før smerterne opstod. Fx ”at bukke sig uden af passe på ryggen”.

Seks måneder efter behandlingsstart havde patienterne forbedret sig 66% i deres daglige gøremål, og deres smerter var reduceret med mere ned 50%. Resultaterne giver håb for mange rygpatienter med langvarige behandlingsresistente smerter.

Patienternes MR-scanninger blev opgjort, og viste at 30% havde diskus prolaps, 50% havde nedsat plads til nerverne i ryggen og 80% havde slidgigt i deres diskusskive.

Resultaterne ligner meget, det vi ser i vores daglige arbejde med kroniske rygpatienter i Spine & Mind Fysio. Ikke alle bliver smertefri, men deres evne til at gøre de ting som giver livsglæde øges.

Projektet blev udført på Rygcenter Syddanmark og modtog økonomisk støtte fra Danske Fysioterapeuters Forskningsfond og Sygehus Lillebælts forskningsfond.