Tolkning af MR-skanning

MR-skanning anvendes ofte i forbindelse med smerter i ryggen. På en MR-skanning er det muligt at se de forskellige strukturer i kroppen – både led, muskler, sener osv. MR-skanning kan påvise diskusprolaps, snævre pladsforhold for nerver, irritationstilstande og andre problematikker.

Hos Spine & Mind har vi gennem de sidste 10 år arbejdet med MR-skanning. Vi har derfor stor erfaring i tolkningen af MR-skanningsbilleder og vi kan vurdere dine MR-fund i relation til din problematik.

 

En MR-skanning skal kombineres med grundig undersøgelse

En MR-skanning bør anvendes sammen med en grundig undersøgelse, da billederne ikke alene kan forklare din problematik fortæller, hvor store generne er eller hvor de sidder. Undersøgelser har vist, at der er meget lille sammenhæng mellem fund på en MR-skanning og smerter i ryggen. Oftest giver MR-skanningen ikke en forklaring på smerterne, heller ikke selvom der er påvist diskusprolaps. En MR-skanning er sjældent afgørende for den behandling, der skal hjælpe dig videre. Det er din historie og en grundig undersøgelse, der er afgørende for behandlingen.

Det vil give os det bedste udgangspunkt, hvis du medbringer din MR-skanning eller svaret på MR-skanningen, når du kommer til første konsultation hos os. Vi gennemgår billederne og svaret med dig og relaterer det til dine symptomer. En grundig forklaring på MR-skanningen giver ofte en større forståelse, og i mange tilfælde kan forklaringen reducere bekymring og angst for, hvad der kunne være galt.

 

 

Mr-skanning

Generelt om MR-skanning

Det er normalt at finde forandringer på en MR-skanning, og forandringerne øges med alderen. I daglig tale anvendes ordene slidgigt eller slitage om forandringer, hvilket er misvisende betegnelser. Alderssvarende forandringer er en mere hensigtsmæssig beskrivelse og anvendes også hyppigt. Den almindelige opfattelse er, at arbejde og fritid har størst betydning for de forandringer, der kan ses på en MR-skanning, men forskning har vist, at dine gener er mest afgørende for, hvordan du ser ud.