BEHANDLING AF VEDVARENDE LÆNDESMERTER

Lændesmerter er en af de hyppigste årsager til nedsat livskvalitet i verden – op til 45 % af befolkningen oplever dem i løbet af et år. Lændesmerter kan være meget smertefulde, men heldigvis er de sjældent et tegn på alvorlig sygdom.

Hos Spine & Mind Fysio er vi specialister i langvarige lændesmerter, dvs. smerter der har varet længere end tre måneder. Vi har mange års erfaring med udredning fra specialafdelinger i Region Syddanmark.

 

Smerter i lænden påvirker din livskvalitet – men vi kan hjælpe dig

Vi ved, at langvarige smerter i lænden er komplekse og betyder, at man ofte må opgive eller reducere de aktiviteter, som giver livskvalitet. I mange tilfælde kan det også påvirke erhvervsevnen. I takt med at dit aktivitetsniveau falder, kan du opleve dårligere humør, frustration, nedsat tillid til kroppen og afbrudt nattesøvn. Herved bliver nervesystemet mere følsomt. Hos Spine & Mind Fysio forholder vi os til alle aspekter af dit problem og hjælper dig med at håndtere din samlede situation.

Første konsultation hos os består af en fyldestgørende samtale omkring din situation og en grundig undersøgelse. Det er vigtigt for os, at du får mulighed for at fortælle hele din historie. Derfor har vi afsat god tid til at afdække alle relevante detaljer af dit problem. Undersøgelsen vil være målrettet de problemer, du oplever i din hverdag i forbindelse med fx arbejde eller træning.

I samarbejde med dig lægger vi en behandlingsplan ud fra vores konklusioner og dine behov og ønsker. Vi udstyrer dig med værktøjer til at kontrollere og håndtere dine smerter. I samarbejde med dig udarbejder vi kort- og langsigtede mål for behandlingen for at sikre, at vi arbejder mod samme mål, og så vi kan monitorere fremgang.

 

Vigtigt at vide om vedvarende lændesmerter

  • Bevægelse er godt, start med små gå- eller cykelture og øg langsomt.
  • Ofte kommer der ømhed, når du starter, men det betyder ikke, at du skal stoppe.
  • Vær ikke bange for at ”ødelægge noget” – ryggen er en stærk robust struktur.
  • Forandringer på en MR-skanning er normalt.
  • Stive og beskyttende bevægelser forværrer smerterne.
  • Bevæg dig afslappet og øv dig i at slappe af i musklerne.

 

Lændesmerter

Generelt om lændesmerter

Det er en almindelig antagelse, at vedvarende smerter i lænden kan skyldes ”slidtage” (kaldes også alderssvarende forandringer) eller ”for hårdt arbejde gennem livet”. Forskning viser imidlertid kun en lille sammenhæng mellem slidtage, hårdt fysisk arbejde og smerter i ryggen. Slitdage eller alderssvarende forandringer betyder ikke, at du skal have lændesmerter resten af livet.

Prognosen for akut opståede lændesmerter er god. Mange har ikke behov for behandling, da lændesmerter ofte forsvinder af sig selv i løbet af 1-3 uger. Hvis smerterne varer længere end 3 måneder, kræver det oftere en mere specialiseret behandling. Det er vigtigt, at du holder dig i gang, når du har smerter fx ved daglige gåture, cykelture eller anden bevægelse. I nogle tilfælde kan det være en god ide, at du taler med din læge om smertestillende behandling i en kortere periode.