Stort tillykke til Jannick med den nye titel som Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi.

Titlen gives til fysioterapeuter med særlige kompetencer inden for diagnosticering, udredning, behandling og forebyggelse – indenfor området Muskuloskeletal Fysioterapi dvs alle problematikker relateret til bevægeapparatet.

Baggrunden for den nye titel er Jannicks mangeårige erfaring med langvarige og komplekse smerteproblematikker samt erfaring med undervisning af fysioterapeuter og andre faggrupper.
Udover alsidige og omfattende efteruddannelser inden for det fysioterapeutiske felt – bl.a. Kognitiv Funktionel Terapi, Muskuloskeletal fysioterapi og eksamen i idrætsfysioterapi – så har Jannick en masteruddannelse i Fitness og Træning fra Syddansk Universitet.

Vi glæder os i Spine & Mind Fysio over, at vi har specialister til at hjælpe vores klienter videre i livet.