MR-skanning er (IKKE) den bedste undersøgelsesmetode til langvarige smerter?
Spørgsmål 2 i vores fødselsdagsquiz. Alle havde I svaret korrekt B: Falsk. Forandringer på MR-skanning er oftest normale fund og ikke altid direkte relateret til smerter.

Et studie af Brinjikji (2015) af MR-fund hos personer uden ondt i ryggen viste, at mange skanningsfund som tidligere blev brugt som ”forklaring” på patienters smerter i ryggen, er hyppige hos personer uden smerter. Både slidtage af diskus og diverse ”udposninger”, findes altså også hos personer uden smerter. Man kan også have diskusprolaps uden at have smerter i ryg eller ben. Jo ældre man bliver, jo flere ”fund” vil der være på en skanningen, uanset om man har ondt eller ej.
Flere andre studier understøtter at forandringer i ryggen er normale, og har ofte ikke en direkte sammenhæng med smerter.

Forandringer på MR-skanninger er ikke kun normalt i ryggen. Det er normalt forekommende i alle kroppens væv. Bl.a har en undersøgelse med MR-skanning af knæ hos folk uden smerter fundet forandringer hos 97% af deltagerne (Horga, 2020).

Sundhedspersoners ”farverige forklaringer” om skanningsfund kan gøre, at du bliver nervøs og bekymret for at bevæge sig, og kan dermed bidrage til reduceret selvopfattet livskvalitet og øge brugen af morfin-lignende medicin. Så ironisk nok, kan en skanning have negative konsekvenser for dig.

Heldigvis viser forskningen også, at på trods af diverse fund på skanninger og svære smerter, kan man alligevel få det betydelige bedre (læs om det studie her: https://doi.org/10.1093/pm/pnaa034).