Hos Spine & Mind Fysio kunne de hjælpe mig med mine smerter og med at blive aktiv igen.

LÆS Maybrits historie:

“Jeg har i mange år døjet med ryg- og bensmerter. Jeg har prøvet forskellige behandlinger, men intet har for alvor hjulpet mig.  I stedet var jeg begyndt at begrænse mig selv mere og mere. Mine gåture blev kortere og kortere og jeg undgik at løfte tungere ting.

Vi fandt frem til hvorfor jeg havde mine begrænsninger og der blev analyseret på den måde, jeg bevægede mig på. Det var en helt ny tilgang for mig.

Jeg fik konkrete redskaber at arbejde med. Med disse redskaber mærkede jeg hurtigt effekt på mine smerter og mine gåture blev længere og længere.

Jeg begyndte at løfte tungere ting. Stik imod hvad jeg tidligere havde lært, hjalp det mig ikke at løfte med ret ryg.

Jeg tager nu færre pauser i løbet af dagen, jeg løfter tunge kasser og går lange ture.”

Maybrit 53 år